Becan: yerel basının ölüm fermanı


Açıklama: Yalova Milletvekili Tahsin Becan, TBMM’de yerel basının sorunlarını gündeme taşıdı. Belediyeler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca gazetelere abone ve reklam verilmemesi kararı, binlerce emekçiyi işsiz bırakır.
Kategori: ULUSAL HABERLER
Eklenme Tarihi: 24 Mayıs 2024
Geçerli Tarih: 20 Temmuz 2024, 18:32
Site: ALTINOVA HABER GAZETESİ www.altinovahaber.com
URL: http://www.altinovahaber.com/haber_detay.asp?haberID=472


Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adına konuşan Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Türkiye’deki sefalet düzeninin 22 yıllık AK Parti iktidarının eseri olduğunu söyledi. “Bugün hayat pahalılığı varsa, ekonomik darboğaz nefes almamızı engelliyorsa, ölüm sınırında yaşayan emekliler feryat ediyorsa, emekçiler güvencesizse, piyasalar tedirginse, sosyal güvenlik sistemi çökmüşse, sağlık sistemi piyasanın insafına bırakılmışsa, eğitim sistemi tarikat ve cemaatlere teslim edilmişse adına ‘istikrar’ dediğiniz bu düzenle yüzyılın çöküşüdür.” dedi. “Hayal sattınız” İktidarın her gün kötüye giden ekonomik tabloyu düzeltmek için polisiye tedbirlere başvurmasının sonuç vermeyeceğini söyleyen Becan, “Kanunla, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele edeceğinizi iddia ediyorsunuz. İktidarınız yıllarca ekonomiyi canlandırmak ve büyümeyi teşvik etmek için üretime değil, tüketime yöneldi. Neticede tüketerek büyüyen hormonlu bir ekonomi ile bugün sıfırı tükettiniz. Para arzını artırdınız, faiz oranlarını düşürdünüz. Yetmedi. Enflasyon kontrolden çıktı. Durmadınız. ‘Büyüme, istihdam artışı ve fiyat istikrarı’ dediniz. Açıkladığınız Orta Vadeli Program ile hayal sattınız” diye konuştu. Fahiş fiyatın enflasyonist politikaların en açık sonucu olduğunu vurgulayan Tahsin Becan, “Ne yaptınız? ‘Türkiye Yüzyılı’ dediniz, dertli esnafı, depremzedenin çaresizliğini, ölüm aylığına mahkûm edilen emekliyi, borç batağındaki üreticiyi, işsiz üniversiteliyi, istihdam dışlanan kadınları görmediniz. Şimdi de tasarruf tedbirleriyle yaraya merhem olacağız diyorsunuz!” şeklinde konuştu. “Tedbir yerel basını vurdu. Vicdanla bağdaşır mı?” Tasarruf tedbirleri paketi kapsamında, belediyeler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca gazetelere abone ve reklam verilmemesinin karara bağlandığını anımsatan Becan, şunları söyledi: “Bir belediye, icraatlarını basın aracılığı ile kamuoyuyla paylaşır. İcraatları halka duyuran basına abone yasağı getirmek de neyin nesidir? Özellikle yerel basının kaynakları zaten yok denecek kadar sınırlıyken, dahası, pandemi döneminde gazetelerin özel ilan, reklam ve abonelikleri büyük yara almışken tasarruf tedbiri adı altında üç-beş gazete abonesi ile birkaç reklamı kısıtlamak vicdanla bağdaşır mı?” “İşten çıkarmalar artar” “Bu genelge ile mevcuttaki birçok haber portalı ve yerel gazete kapanacağı gibi kadrolu çalışan fikir işçileri de büyük ölçüde işsiz kalacak, işten çıkarmalar hızla artacaktır. Ayrıca, siz eğer gazetelere böylesi bir örtülü ambargo uygularsanız başka yanlışların da önünü açmış olursunuz. Zira belediyelere kesilen faturanın kurumlar vergisi, stopajı, katma değer vergisi devlete ödeniyorken, tasarruf tedbiri adı altında bir nevi ambargoya yol açmak demek, yasal olmayan-örtülü desteklere zemin hazırlamak demektir!” “Baskıyı Kaldırın” “Alınan yanlış ve haksız kararın düzeltilmesini, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş savaşı yıllarındaki mücadelesinden ötürü ‘FAZİLET ADALARI’ olarak tanımladığı Anadolu basınının üzerindeki baskının ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz.”